На часу физике

На часу физике

На часу физике ученице осмог разреда Мина Јовановић и Христина Стајић извеле су један веома занимљив експеримент. Ово је била њихова хипотеза: светлост ће се спорије кретати кроз гушћу провидну средину, а то су доказале користећи само две формуле – за брзину равномерно праволинијско кретање и једну изведену формулу за апсолутни индекс преламања.

Мина и Христина су се потрудиле да у току извођења експеримента свакога укључе, тако да су многи добили плусиће за активност на часу. Касније су ученици могли кроз микроскоп да посматрају и повезују микроорганизме из биологије и функције сочива из физике. Било је забавно посматрати ученике у улози наставника.