Наша школа је Еко-школа!

Наша школа је Еко-школа!

Захваљујући раду и труду свих запослених у нашој школи, изузетној сарадњи са родитељима и пријатељима наше школе, у нашој школи влада тимски рад, креативна и пријатељска атмосфера,  и ученици и наставници су подједнако мотивисани за рад и увек спремни на изазове.

Амбијенталну наставу реализујемо у нашем школском дворишту – шумици, већ од првог разреда. Може се рећи да наши ученици постају чувари природе оног тренутка када кроче у школско двориште. У последњих тридесет година генерацијама ученика је различитим  активностима у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности развијана свест о значају заштите животне средине и о важности очувања природе. Организоване се бројне акције уређења и чишћења  пошумљеног дела школског дворишта. Наша школа већ годинама учествује на Грин фесту као предавач и организатор различитих радионица, наши ученици редовно гледају филмски програм овог фестивала и учествују у дискусијама које се баве различитим еколошким проблемима.

Наши наставници и ученици се радо одазивају учешћу у различитим пројектним активностима и програмима, како на нивоу школе, тако и ван ње. Интегрисан приступу у раду кроз развој међупредметних компетенција и предузетништва, пројектна настава,  рад секција, креативан и интерактиван раду у продуженом боравку, сарадња са локалном самоуправом, сарадња са родитељима, учешће у сакупљачким и хуманитарним акцијама је био наш пут до заслуженог добијања статуса Еко-школе. Све наведено нас је квалификовало за међународни програм Еко-школа.