Полагање завршног испита

Полагање завршног испита

Ученици осмог разреда завршни испит полажу по следећем распореду:

  • 17. јуна полажу српски, односно матерњи језик,
  • 18. јуна полажу математику и
  • 19. јуна полажу комбиновани тест.

Испити почињу у 9.00 и трају до 11.00 часова.

Током сва три дана полагања завршног испита, одељењске старешине проверавају присуство свих ученика из одељења, испред школе или другог простора у којем се полаже испит, 60 минута пре почетка испита. Подсећају их на распоред просторија и проверавају да ли су понели ђачке књижице и идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика Примерак за ученика и сав потребан прибор.

Ученици се распоређују у клупе које су обележене редним бројевима, тако да број клупе одговара редном броју ученика на Јединственом списку ученика из школе.

Завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Leave a comment