Реализација наставе на даљину

Реализација наставе на даљину

Од понедељка, 30. новембра, настава за ученике од 5. до 8. разреда релизоваће се на даљину. За реализацију часова али и комуникацију са наставницима, током наставе на даљину, користиће се искључиво апликација Google suite for education.  Основна школа је дужна да користи само један систем за управљање учењем, што је у нашем случају Google Suite.

Часови се реализују у реалном времену, пре подне и према важећем распореду за свако одељење. Часови почињу у 8.00 часова пре подне и реализују се према следећој сатници:

Наставни час Време трајања часова и одмора – пре подне
1. 800 – 845
2. 850 – 935
3. 955 – 1040
4. 1045 – 1130
5. 1135 – 1220
6. 1225 – 1310
7. 1315 – 1400

Трајање часа је 45 минута. Између сваког часа је одмор. Велики одмор је између другог и трећег часа у трајању од 20 минута.

Обавезно је присуство ученика сваком часу. На почетку часа наставник ће евидентирати одсутне ученике користећи неки од алата у учионици. Евидентирање ученика који нису присуствовали часу ће се као до сада вршити у дневнику рада.

Ученици су у обавези да свакога дана прате и укључе се у рад на часовима које имају према распореду часова за тај дан. Такође су у обавези да прате све материјале које им наставници постављају у вези са радом и да благовремено реализују постављена задужења.

Наставници су у могућности да врше провере знања користећи посебне алате у овкиру апликације. Провере ће бити благовремено најављене.

Коминикација са наставницима се обавља искључиво радним данима.

Прво полугодише се према одлуци о измени школског календара завршава 18.12.2020. године, када почиње зимски распуст. Друго полугодиште школске 2020/21. године почиње 18.1.2021. године.

Leave a comment