Уџбеници

Списак уџбеника за школску 2020/2021.

Списак уџбеника за ДРУГИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2020/21. годину

УЏБЕНИК ИЗДАВАЧ АУТОР
ЧИТАНКА „УЗ РЕЧИ РАСТЕМО“ – 2.Р ЛОГОС Шошо, Костић
ГРАМАТИКА „ДАР РЕЧИ“ – 2.Р ЛОГОС Јелена Срдић
РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК – 2.Р ЛОГОС Шошо, Срдић
ЛАТИНИЦА – РАДНИ УЏБЕНИК – 2.Р ЛОГОС Душанка Милић, Татјана Митић
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК ИЗ 4 ДЕЛА- 2.Р ЛОГОС Тахировић, Иванчевић
СВЕТ ОКО НАС УЏБЕНИК – 2.Р ЛОГОС Стокановић, Лукић, Субаков
СВЕТ ОКО НАС РАДНА СВЕСКА – 2.Р ЛОГОС Стокановић, Лукић, Субаков
МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 2 ЦД-а – 2.Р ЛОГОС Михајловић-Бокан, Ињац
HAPPY HOUSE 2 УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА – 2.Р THE ENGLISH BOOK

Списак уџбеника за ТРЕЋИ разред ОШ Бановић Страхиња за школску 2021/22. годину

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Српски језик   

Маја Димитријевић, Читанка 3650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021.

Јасмина Франолић, Граматика 3650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021.

Јасмина Франолић, Радна свеска 3 ,уз Граматику650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021.

Математика

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић, МАТЕМАТИКА 3, УЏБЕНИК

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;650-02-00419/2019-07 од 30.12.2019.

Природа и друштво

Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део) 650-02-00432/2019-07 од 10.1.2020.

Музичка култура

Маја Обрадовић, Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; 650-02-00385/2019-07 од 25.11.2019.

Ликовна култура

Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић, Ликовнакултура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;  650-02-00433/2019-07 од 3.12.2019.

Енглески језик- THE ENGLISH BOOK”

Happy Street 1, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Stella Maidment, Lorena Roberts 650-02-00502/2019-07 од 4.2.2020.

Списак уџбеника за ЧЕТВРТИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2021/22. годину

„НОВИ ЛОГОС” уџбеничк икомплет;  650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.

СРПСКИ ЈЕЗИК 4
Бескрајне речи, Читанка за српски језик за четврти разред основне школе (Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић).
Дар речи, Граматика за српски језик за четврти разред основне школе ( Јелена Срдић, Зорана Петковић)
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе (Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић)

„НОВИ ЛОГОС” 650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.
МАТЕМАТИКА 4, (први, други, трећи и четврти део); (Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић)

„НОВИ ЛОГОС”650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, џбеник (Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић,  Ивана Петровић, Иван Матејић)
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, радна свеска (Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић,  Ивана Петровић, Иван Матејић)

„НОВИ ЛОГОС” 650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА (Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац)
„НОВИ ЛОГОС” 650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 4 (Милутин Мићић, Гордана Мићић )

„THE ENGLISH BOOK”
Happy Street 2, 3rd edition, 650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021. енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Stella Maidment, Lorena Roberts

Списак уџбеника за ПЕТИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2020/21. годину

 

УЏБЕНИК ИЗДАВАЧ АУТОР
ЧИТАНКА „РАСКОВНИК“ – 5. Р. КЛЕТ Мркаљ, Несторовић
РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК – 5. Р. КЛЕТ Ломпар
ГРАМАТИКА – 5. Р. КЛЕТ Ломпар
ИСТОРИЈА УЏБЕНИК 5ИС13 – 5.Р. БИГЗ ВЕСНА ЛУЧИЋ
ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК – 5.Р. ФРЕСКА Јелена Луковић
БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК 5БИ13 – 5.Р. БИГЗ Бошковић
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 5- 5.Р. МАТЕМАТИСКОП
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА – 5.Р. МАТЕМАТИСКОП
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5 УЏБЕНИК – 5.Р. БИГЗ Петровић, Прокапић, Пријовић
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК – 5. Р. КЛЕТ

 

Стаменовић, Вучићевић
ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК – 5. Р. КЛЕТ

 

Сања Филиповић
МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 3ЦД-а – 5.Р. ЛОГОС

 

Паладин, Михајловић-Бокан
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 1 + CD УЏБЕНИК 15530 – 5 Р ЗАВОД Врачарић, Бабић, Шмит, Фајфер Чаговоровић
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 1 РАДНА СВЕСКА  15531- 5 Р ЗАВОД Врачарић, Бабић, Шмит, Фајфер Чаговоровић
PROJECT 2 THIRD EDITION УЏБЕНИК – 5Р ENGLISH BOOK
PROJECT 2 THIRD EDITION РАДНА СВЕСКА – 5Р ENGLISH BOOK

Списак уџбеника за ШЕСТИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2020/21. годину

 

УЏБЕНИК ИЗДАВАЧ АУТОР
ЧИТАНКА  – 6 Р ВУЛКАН Јерков,Петровић,Колаковић
ГРАМАТИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК – 6 Р ВУЛКАН Милићевић,Ракоњац,Николов
РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК – 6 Р ВУЛКАН Петровић,Колаковић,Милићевић
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 6-6Р МАТЕМАТИСКОП Стојановић
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА – 6Р МАТЕМАТИСКОП Стојановић, Поповић, Вигњевић, Алимпић
ИСТОРИЈА УЏБЕНИК 6ИС12 – 6Р БИГЗ Миливојевић, Лучић, Стојковски
ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК 6р КЛЕТ Тања Парезановић
БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК 6БИ12 – 6Р БИГЗ ДЕЈАН БОШКОВИЋ
МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК  – 6Р ВУЛКАН Чолић, Савов, Стојановић
ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК 6ЛК12 – 6Р ВУЛКАН Катарина Трифуновић
PROJECT 3 SERBIAN EDITION УЏБЕНИК – 6Р THE ENGLISH BOOK Tom Hutchinson
PROJECT 3 SERBIAN EDITION РАДНА СВЕСКА – 6Р THE ENGLISH BOOK Tom Hutchinson
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК16530 HURRA WIR LERNEN DEUTSCHI 2+CD УЏБЕНИК  – 6 Р ЗАВОД Vračarić,Babić,Šmit
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК WIR NEU 2 РАДНА СВЕСКА – 6 Р ЗАВОД Vračarić,Babić,Šmit
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК  – 6Р ЛОГОС Васић,Ђисалов,Каруовић,Бокан
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛИ   – 6Р ЛОГОС Васић,Ђисалов
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО УЏБЕНИК 6ИР12 – 6Р БИГЗ ПЕТРОВИЋ, ПРОКОПИЋ, ПРИЈОВИЋ
ФИЗИКА УЏБЕНИК 6ФИ12 – 6Р БИГЗ СТЕВАНОВИЋ, КРНЕТА
ФИЗИКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 6ФИС2 – 6Р БИГЗ СТЕВАНОВИЋ, КРНЕТА, ТОШОВИЋ

Списак уџбеника за СЕДМИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2021/22. годину

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми разред основне школе; 650-02-00367/2019-07 од 16.12.2019. 14 уџбенички комплет; ћирилица

Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић

Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- „THE ENGLISH BOOK”

Project 4, Serbiан editon, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Tom Hutchinson 650-02-00503/2019-07 од 4.2.2020.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-  ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска) Гордана Летић Глишић, Ранка Вујановић 650-02-00475/2019-07 од 26.12.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРАВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Катарина Трифуновић 650-02-00357/2019-07 од 18.11.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА – „ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.

ИСТОРИЈА- „БИГЗ школство”

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић 650-02-00624/2019-07 од 12.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА- – „KLETT”

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Тања Плазинић 650-02-00620/2019-07 од 28.2.2020.

ФИЗИКА- „БИГЗ школство”

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић 650-02-00598/2019-07 од 24.2.2020.

 Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

МАТЕМАТИКА- „Математископ”

Математика, уџбеник за седми разред основне школе Владимир Стојановић 650-02-00493/2019-07 од 20.1.2020.

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; Никола Вигњевић, Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7; уџбенички комплет; ћирилица Никола Вигњевић

БИОЛОГИЈА – „БИГЗ школство”

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07 од 5.2.2020.

ХЕМИЈА- „ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија за седми разред основне школе Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић 650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАЕДУКА”

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица др Драган Голубовић, Небојша Д. Голубовић 650-02-00156/2020-07 од 26.10.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО- „БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица,Зорица Прокопић, Јелена Пријовић  650-02-00499/2019-07 од 5.2.2020.

Списак уџбеника за ОСМИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2021/22. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8. РАЗРЕД „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 650-02-00097/2020-07 од 11.9.2020.

Читанка 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе др Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић

Граматика 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 8, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- „THE ENGLISH BOOK”

Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Tom Hutchinson 650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021.

 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК- ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 4, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) Гордана Летић Глишић, Ранка Вујановић, Илдико Врачарић 650-02-00329/2020-07 од 9.11.2020.

 ЛИКОВНА КУЛТУРА- „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Катарина Трифуновић 650-02-00100/2020-07 од 4.9.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА- „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Јасмина Чолић, Александра ХаџиЂорђевић 650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.

ИСТОРИЈА- „БИГЗ школство”

Историја 8, Урош Миливојевић, 650-02-00457/2020-07

ГЕОГРАФИЈА – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Милка Бубало Живковић, Драгица Гатарић 650-02-00391/2020-07 од 1.2.2021.

ФИЗИКА- „БИГЗ школство”

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе Јелена Радовановић, Владан Младеновић 650-02-00450/2020-07 од 2.2.2021.

 Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

МАТЕМАТИКА- „Mатематископ”

Математика 8, за осми разред основне школе Владимир Стојановић 650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.

 Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе; Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић, Никола Вигњевић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 8; уџбенички комплет; ћирилица Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

БИОЛОГИЈА – „БИГЗ школство”

Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00392/2020-07 од 28.1.2021.

ХЕМИЈА –

Хемија 8, Јасна Адамов, 650-02-00378/2020 -07 39 за осми разред основне школе; Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламаковић од 11.1.2021.

 Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица ,Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламаковић од 11.1.2021.

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- „KLETT”

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање са упутством); ћирилица Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић 650-02-00249/2020 -07 од 26.11.2020.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – „БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Зорица Прокопић, Јелена Пријовић 650-02-00300/2020 -07 од 18.12.2020.