Одељењске старешине

Разредна настава

Први разред

Сандра Јордовић 1/1

Далиборка Аџић 1/2

Бранислав Антонијев 1/3

Владислава Ђурковић 1/4

Снежана Павић 1/5

Други разред

Tања Витас 2/1

Даниела Вилотијевић 2/2

Бранка Петровић 2/3

Оливера Томић 2/4

Марија Ракић 2/5

Мирјана Матић 2/6

Трећи разред

Драган Китановић 3/1

Јасна Петровић 3/2

Слободанка Матић  3/3

Олга Фашељак 3/4

Сандра Лазић 3/5

Четврти разред

Момчило Степановић 4/1

Вера Гајић 4/2

Мирјана Миленковић 4/3

Наташа Илић 4/4

Оливера Ојданић 4/5

Предметна настава

Одељенске старешине

Пети разред

Тамара Кецман 5/1

Јелена Јањић 5/2

Јован Тодоровић 5/3

Јелена Динић 5/4

Тања Ђорђевић 5/5

Шести разред

Марија Радовановић 6/1

Марија Лазаревић 6/2

Татјана Ћурчић 6/3

Воја Балтић 6/4

Анита Сарка Пауновић 6/5

Седми разред

Ивана Поповић 7/1

Дивна Димитријевић 7/2

Ана Живковић 7/3

Марина Милованчевић 7/4

Бојана Јанковић 7/5

Осми разред

Наташа Алимпић 8/1

Станислав Кошћал 8/2

Светлана Михаиловић 8/3

Јово Боснић 8/4

Маја Аврамовић 8/5

Продужени боравак

Рад продуженог боравка у нашој школи организован је у две смене:

– преподневна смена је од 7 до 12 часова,
– послеподневна смена је од 11.30 до 17.30 часова.

Радни дан је добро организован:

– од 7 до 8 часова прихват деце свих разреда,
– од 8 до 10 израда домаћих задатака и вежбања,
– од 10 до 11.30 слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 11 до 12 часова је организован ручак за децу која желе да се хране у школској кухињи,
– након ручка деца одлазе на часове.

У поподневној смени дан изгледа овако:

– деца долазе са часова
– од 12 до 13 је ручак,
– од 12.30 до 14 часова је слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 14 до 15.30 израда домаћих задатака и вежбање;
– од 15.30 до одласка кући слободно време.

Учитељи у боравку организују бројне креативне радионице и различите тематске вежбе, које су у складу са разним празницима, са градивом које се учи, годишњим добима и сл. Резултати ових радионица могу се видети на школском паноу, који је постављен у холу школе.
Веома често ученици организују и продајне изложбе, на којима продају радове који су настали управо у овим радионицама. Постоји и велики број секција (ликовна, драмска, литерарна, рецитаторска и сл.), чије се активности изводе у слободно време, како би ученици имали довољно времена за израду домаћих задатака.
Када временски услови то дозвољавају, све активности се изводе у летњој учионици, у зеленилу Кошутњака на чистом ваздуху.

Са ђацима првог разреда раде: Гордана Миловановић, Александра Ђурић, Наташа Живковић и Маја Тодоровић.

Са ђацима другог разреда раде: Јелена Гргур, Вања Антонијевић, Наташа Милетић, Катарина Илић и Александра Радуловић.

Са ученицима трећег разреда раде: Милица Алексић и Ања Шћекић, а са четвртацима Теодора Ђурковић.