Активи

Разредна настава

Први разред

Момчило Степановић 1/1

Вера Гајић 1/2

Мирјана Миленковић 1/3

Наташа Илић 1/4

Оливера Ојданић 1/5

Други разред

Сандра Јордовић 2/1

Далиборка Аџић 2/2

Бранислав Антонијев 2/3

Владислава Ђурковић 2/4

Снежана Павић 2/5

Трећи разред

Tања Витас 3/1

Даниела Вилотијевић 3/2

Бранка Петровић 3/3

Оливера Томић 3/4

Марија Ракић 3/5

Четврти разред

Драган Китановић 4/1

Јасна Петровић 4/2

Слободанка Матић 4/3

Олга Фашељак 4/4

Сандра Лазић 4/5

Предметна настава

Одељенске старешине

Пети разред

Наташа Алимпић 5/1

Станислав Кошћал 5/2

Светлана Михаиловић 5/3

Јово Боснић 5/4

Маја Аврамовић 5/5

Шести разред

Тамара Кецман 6/1

Јелена Јањић 6/2

Татјана Јоунис 6/3

Јелена Динић 6/4

Мануела Јозић 6/5

Седми разред

Анита Сарка Пауновић 7/1

Марија Радовановић 7/2

Марија Лазаревић 7/3

Воја Балтић 7/4

Осми разред

Ивана Поповић 8/1

Јован Тодоровић 8/2

Бојана Јанковић 8/3

Татјана Ђорђевић 8/4

Наставници

Јелена Динић – наставник српског језика и књижевности
Драгана Стојиљковић – наставник српског језика и књижевности
Мирјана Терзић – наставник српског језика и књижевности
Марија Радовановић – наставник српског језика и књижевности
Татјана Ђорђевић – наставник енглеског језика
Јелена Радивојевић – наставник енглеског језика
Наташа Павловић – наставник енглеског језика
Ивана Владимир – наставник енглеског језика
Мануела Јозић – наставник немачког језика
Драгица Грачанин – наставник немачког језика
Биљана Фабрик – наставник математике
Ивана Поповић – наставник математике
Наташа Алимпић – наставник математике
Јелена Влајковић – наставник математике
Јован Тодоровић – наставник физике
Катарина Радуловић – наставник хемије
Марина Миљковић – наставник биологије

Наставници

Анита Сарка Пауновић – наставник биологије
Снежана Калац – наставник географије
Станислав Кошћал – наставник географије
Дивна Димитријевић – наставник историје
Јово Боснић – наставник историје
Младен Николић – наставник физичког васпитања
Татјана Јоунис – наставник физичког васпитања
Александар Поповић – наставник физичког васпитања
Александра Златановић – наставник музичке културе
Јелена Јањић – наставник ликовне културе
Марија Лазаревић – наставник ТИО
Предраг Аранђеловић – наставник ТИО
Светлана Михаиловић – наставник ТИО
Тања Ћурчић – наставник ТИО
Маја Николић – верска настава
Бојана Милутиновић – грађанско васпитање
Бојана Јанковић – наставник информатике

Продужени боравак

Рад продуженог боравка у нашој школи организован је у две смене:

– преподневна смена је од 7 до 12 часова,
– послеподневна смена је од 11.30 до 17.30 часова.

Радни дан је добро организован:

– од 7 до 8 часова прихват деце свих разреда,
– од 8 до 10 израда домаћих задатака и вежбања,
– од 10 до 11.30 слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 11 до 12 часова је организован ручак за децу која желе да се хране у школској кухињи,
– након ручка деца одлазе на часове.

У поподневној смени дан изгледа овако:

– деца долазе са часова
– од 12 до 13 је ручак,
– од 12.30 до 14 часова је слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 14 до 15.30 израда домаћих задатака и вежбање;
– од 15.30 до одласка кући слободно време.

Учитељи у боравку организују бројне креативне радионице и различите тематске вежбе, које су у складу са разним празницима, са градивом које се учи, годишњим добима и сл. Резултати ових радионица могу се видети на школском паноу, који је постављен у холу школе.
Веома често ученици организују и продајне изложбе, на којима продају радове који су настали управо у овим радионицама. Постоји и велики број секција (ликовна, драмска, литерарна, рецитаторска и сл.), чије се активности изводе у слободно време, како би ученици имали довољно времена за израду домаћих задатака.
Када временски услови то дозвољавају, све активности се изводе у летњој учионици, у зеленилу Кошутњака на чистом ваздуху.

Са ђацима првог разреда раде: Јелена Гргур, Наташа Милетић, Вања Антонијевић и Марија  Радуловић.

Са ђацима другог разреда раде:  Гордана Миловановић, Наташа Живковић, Милош Благојевић и Маја Кокотовић.

Са ученицима трећег разреда раде: Александра Русмир и Катарина Ранђеловић, а са четвртацима Исидор Марић.