Одељењске старешине

Разредна настава

Први разред

Tања Витас 1/1

Даниела Вилотијевић 1/2

Бранка Петровић 1/3

Оливера Томић 1/4

Марија Ракић 1/5

Мирјана Матић 1/6

 

Други разред

Драган Китановић 2/1

Јасна Петровић 2/2

Слободанка Матић  2/3

Олга Фашељак 2/4

Вања Антонијевић 2/5

Трећи разред

Момчило Степановић 3/1

Вера Гајић 3/2

Мирјана Миленковић 3/3

Наташа Илић 3/4

Оливера Ојданић 3/5

Четврти разред

Сандра Јордовић 4/1

Далиборка Аџић 4/2

Бранислав Антонијев 4/3

Владислава Ђурковић 4/4

Снежана Павић 4/5

Предметна настава

Одељенске старешине

Пети разред

Марија Радовановић 5/1

Марија Лазаревић 5/2

Славица Видовић 5/3

Воја Балтић 5/4

Анита Сарка Пауновић 5/5

Шести разред

Ивана Поповић 6/1

Дивна Димитријевић 6/2

Ана Живковић 6/3

Марина Милованчевић 6/4

Бојана Јанковић 6/5

Седми разред

Наташа Алимпић 7/1

Станислав Кошћал 7/2

Светлана Михаиловић 7/3

Јово Боснић 7/4

Маја Аврамовић 7/5

Осми разред

Тамара Кецман 8/1

Јелена Јањић 8/2

Јован Тодоровић 8/3

Јелена Динић 8/4

Мануела Јозић 8/5

Продужени боравак

Рад продуженог боравка у нашој школи организован је у две смене:

– преподневна смена је од 7 до 12 часова,
– послеподневна смена је од 11.30 до 17.30 часова.

Радни дан је добро организован:

– од 7 до 8 часова прихват деце свих разреда,
– од 8 до 10 израда домаћих задатака и вежбања,
– од 10 до 11.30 слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 11 до 12 часова је организован ручак за децу која желе да се хране у школској кухињи,
– након ручка деца одлазе на часове.

У поподневној смени дан изгледа овако:

– деца долазе са часова
– од 12 до 13 је ручак,
– од 12.30 до 14 часова је слободно време (време за игру, креативне радионице, боравак у Кошутњаку),
– од 14 до 15.30 израда домаћих задатака и вежбање;
– од 15.30 до одласка кући слободно време.

Учитељи у боравку организују бројне креативне радионице и различите тематске вежбе, које су у складу са разним празницима, са градивом које се учи, годишњим добима и сл. Резултати ових радионица могу се видети на школском паноу, који је постављен у холу школе.
Веома често ученици организују и продајне изложбе, на којима продају радове који су настали управо у овим радионицама. Постоји и велики број секција (ликовна, драмска, литерарна, рецитаторска и сл.), чије се активности изводе у слободно време, како би ученици имали довољно времена за израду домаћих задатака.
Када временски услови то дозвољавају, све активности се изводе у летњој учионици, у зеленилу Кошутњака на чистом ваздуху.

Са ђацима првог разреда раде: Јелена Гргур, Наташа Милетић, Вања Антонијевић, Марија  Степановић и Катарина Ђуковић.

Са ђацима другог разреда раде: Весна Милинковић (Маја Кокотовић, замена), Гордана Миловановић, Наташа Живковић и Гордана Павловић.

Са ученицима трећег разреда раде: Катарина Илић и Теодора Ђурковић, а са четвртацима Ања Шћекић.