Распоред часова

Напомена:
Часови обележени знаком * су часови интегрисане наставе међупредметним приступом планирања повезују се садржаји више наставних предмета (природа и друштво,пројектна настава, ликовна култура, музичка култура, физичко и здравствено васпитање,изборни наставни предмет)

Напомена:
Часови обележени знаком * су часови интегрисане наставе.
Часови означени знаком ** су часови у чије време ће се реализовати подршка ученицима који наставу прате путем сервиса јавног информисања (TV настава).