Уџбеници

Списак уџбеника за школску 2022/2023.

Списак уџбеника за ПРВИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1 –  за први основне школе;

БУКВАР – 1Р, Кoндић, Голић, Цветковић

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР – 1Р, Кондић, Голић, Цветковић

ЧИТАНКА 1 + ЈЕЖЕВА КУЋИЦА, ДОДАТАК ЗА ЧИТАЊЕ НАСТАВНИЦИМА – 1Р, Јанићијевић, Марковић, Бонџић

 

МАТЕМАТИКА за први разред основне школе

МАТЕМАТИКА 1, УЏБЕНИК 1. И 2. ДЕО – 1Р – Малиновић Јовановић, Малиновић

МАТЕМАТИКА 1, РАДНА СВЕСКА 1. И 2. ДЕО – 1РМалиновић Јовановић, Малиновић

 

СВЕТ ОКО НАС за први разред основне школе

СВЕТ ОКО НАС 1, УЏБЕНИК – 1Р – М. Вујовић, Д. Златић

СВЕТ ОКО НАС 1, РАДНА СВЕСКА – 1РМ. Вујовић, Д. Златић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

THE ENGLISH BOOK

HAPPY HOUSE 1 УЏБЕНИК + РАДНА СВЕСКА – 1Р

Списак уџбеника за ДРУГИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“

ЧИТАНКА

Ауторка: Маја Димитријевић

ГРАМАТИКА

Аутори: Вишња Мићић, Владимир Вукомановић Растегорац

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

ЛАТИНИЦА

Аутори: Владимир Вукомановић Растегорац, Вишња Мићић

 

МАТЕМАТИКА 2 УЏБЕНИК, ПРВИ И ДРУГИ ДЕО

Ауторке: Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић

 

МАТЕМАТИКА 2 РАДНА СВЕСКА, ПРВИ И ДРУГИ ДЕО

Ауторке: Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић

СВЕТ ОКО НАС 2 УЏБЕНИК И РАДНА СВЕСКА

Ауторке: Марија Вујовић, Драгана Златић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 УЏБЕНИК

Ауторка: Маја Обрадовић

 

ЛИКОВНИЦА 2

Ауторка: Славица Младеновић Ивановић

Списак уџбеника за ТРЕЋИ разред ОШ Бановић Страхиња за школску 2022/23. годину

 

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

 

Српски језик   

Читанка 3650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021, Маја Димитријевић    

Граматика 3650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021, Јасмина Франолић

Радна свеска 3 ,уз Граматику650-02-00285/2020-07 од 19.1.2021, Јасмина Франолић

 

Математика

МАТЕМАТИКА 3, УЏБЕНИК, Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;650-02-00419/2019-07 од 30.12.2019.

 

Природа и друштво

Природа и друштво 3, 650-02-00432/2019-07 од 10.1.2020. уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део), Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана Инђић

 

Музичка култура

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; Маја Обрадовић,

650-02-00385/2019-07 од 25.11.2019.

 

Ликовна култура

Ликовнакултура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; МиленаСтојановићСтошић, ДушанСтошић

650-02-00433/2019-07 од 3.12.2019.

 

Енглески језик-„ THE ENGLISH BOOK”

Happy Street 1, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Stella Maidment, Lorena Roberts 650-02-00502/2019-07 од 4.2.2020.

Списак уџбеника за ЧЕТВРТИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

 

Српски језик

Читанка 4, Српски језик за четврти разред основне школе, Маја Димитријевић      650-02-00225/2020-07 од 9.12.2020.

 Радна свеска 4, уз Читанку за четврти разред основне школе, Маја Димитријевић      650-02-00225/2020-07 од 9.12.2020.

Граматика 4, Српски језик за четврти разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић        650-02-00225/2020-07 од 9.12.2020.

Радна свеска 4, уз Граматику за четврти разред основне школе, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић       650-02-00225/2020-07 од 9.12.2020.

 

Математика

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе

Математика 4, радна свеска за четврти разред, Нела Малиновић Јовановић   650-02-00248/2020-07 од 17.12.2020.

 

Природа и друштво

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе (1. и 2. део); ћирилица

Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Винко Ковачевић

650-02-00321/2020-07 од 19.1.2021.

 

Музичка култура

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица, Маја Обрадовић       650-02-00154/2020-07 од 4.9.2020.

 

Ликовна култура

 Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица, Данка Деспотовић Андрић       650-02-00111/2020-07 од 10.9.2020.

 

Енглески језик

„THE ENGLISH BOOK“

Projekt 1, Serbian Edition, Tom Hutchinson, Janet Hardy- Gould

650-02-00339/2020-07 од 05.01.2021.

Списак уџбеника за ПЕТИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА 5. РАЗРЕД – „НОВИ ЛОГОС“

 

ЧИТАНКА УМЕТНОСТ РЕЧИ“ – 5. РАЗРЕД, Шошо, Сувајџић

ГРАМАТИКА, ДАР РЕЧИ – 5. РАЗРЕД, Срдић

РАДНА СВЕСКА УЗ УМЕТНОСТ РЕЧИ – 5. РАЗРЕД, Сувајџић, Шошо, Срдић

 

ИСТОРИЈА – БИГЗ

ИСТОРИЈА УЏБЕНИК 5ИС13 – 5Р, Весна Лучић

 

ГЕОГРАФИЈА – ФРЕСКА

ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК – 5Р, Јелена Луковић

 

БИОЛОГИЈА – БИГЗ

БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК 5БИ13 – 5Р, Д.Бошковић

 

МАТЕМАТИКА – МАТЕМАТИСКОП

МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 5- 5Р,

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА – 5Р

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – БИГЗ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5 УЏБЕНИК – 5Р, Петровић, Прокапић, Пријовић

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – КЛЕТ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК – 5 Р, Стаменовић, Вучићевић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – КЛЕТ

ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК – 5 Р, Сања Филиповић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК + 3ЦД-а – 5Р, Паладин, Михајловић-Бокан

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ЗАВОД

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 1 + CD УЏБЕНИК 15530 – 5 Р, Врачарић, Бабић, Шмит, Фајфер Чаговоровић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 1 РАДНА СВЕСКА  15531- 5 Р, Врачарић, Бабић, Шмит, Фајфер Чаговоровић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ENGLISH BOOK

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК PROJECT 2 THIRD EDITION УЏБЕНИК – 5Р

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК PROJECT 2 THIRD EDITION РАДНА СВЕСКА – 5Р

Списак уџбеника за ШЕСТИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД – ВУЛКАН
ЧИТАНКА  – 6. РАЗРЕД – Јерков, Петровић, Колаковић
ГРАМАТИКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК – 6. РАЗРЕД – Милићевић, Ракоњац, Николов
РАДНА СВЕСКА СРПСКИ ЈЕЗИК – 6. РАЗРЕД – Петровић, Колаковић, Милићевић

МАТЕМАТИКА – МАТЕМАТИСКОП
МАТЕМАТИКА УЏБЕНИК 6 – 6. РАЗРЕД, Стојановић
ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА – 6. РАЗРЕД, Стојановић, Поповић, Вигњевић, Алимпић

ИСТОРИЈА – БИГЗ
ИСТОРИЈА УЏБЕНИК 6ИС12 – 6. РАЗРЕД, Миливојевић, Лучић, Стојковски

БИОЛОГИЈА – БИГЗ
БИОЛОГИЈА УЏБЕНИК 6БИ12 – 6. РАЗРЕД, Дејан Бошковић

ФИЗИКА – БИГЗ
ФИЗИКА УЏБЕНИК 6ФИ12 – 6Р, Стевановић, Крнета, Тошовић
ФИЗИКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА РЕШЕЊИМА 6ФИС2 – 6Р, Стевановић, Крнета, Тошовић

ГЕОГРАФИЈА – КЛЕТ
ГЕОГРАФИЈА УЏБЕНИК, Тања Парезановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ВУЛКАН
МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК  – 6Р, Чолић, Савов, Стојановић

ЛИКОВНА КУЛТУРА – ВУЛКАН
ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК 6ЛК12 – 6Р, Катарина Трифуновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – THE ENGLISH BOOK
PROJECT 3 SERBIAN EDITION УЏБЕНИК – 6Р, Tom Hutchinson
PROJECT 3 SERBIAN EDITION РАДНА СВЕСКА – 6Р, Tom Hutchinson

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ЗАВОД
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 16530 HURRA WIR LERNEN DEUTSCHI 2+CD УЏБЕНИК  – 6 Р, Врачарић, Бабић, Шмит
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК WIR NEU 2 РАДНА СВЕСКА – 6 Р, Врачарић, Бабић, Шмит

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – ЛОГОС
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК  – 6Р, Васић, Ђисалов, Каруовић, Бокан
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛИ   – 6Р, Васић, Ђисалов

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – БИГЗ
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО УЏБЕНИК 6ИР12 – 6Р, Петровић, Прокопић, Пријовић

Списак уџбеника за СЕДМИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми разред основне школе; 650-02-00367/2019-07 од 16.12.2019. 14 уџбенички комплет; ћирилица

Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић

Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- „THE ENGLISH BOOK”

Project 4, Serbiан editon, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Tom Hutchinson 650-02-00503/2019-07 од 4.2.2020.

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК-  ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 3, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска) Гордана Летић Глишић, Ранка Вујановић 650-02-00475/2019-07 од 26.12.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРАВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Катарина Трифуновић 650-02-00357/2019-07 од 18.11.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА – „ ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.

 

ИСТОРИЈА- „БИГЗ школство”

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић 650-02-00624/2019-07 од 12.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА – „KLETT”

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Тања Плазинић 650-02-00620/2019-07 од 28.2.2020.

 

ФИЗИКА- „БИГЗ школство”

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић 650-02-00598/2019-07 од 24.2.2020.

 Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

 

МАТЕМАТИКА- „Математископ”

Математика, уџбеник за седми разред основне школе Владимир Стојановић 650-02-00493/2019-07 од 20.1.2020.

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; Никола Вигњевић, Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7; уџбенички комплет; ћирилица Никола Вигњевић

 

БИОЛОГИЈА – „БИГЗ школство”

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07 од 5.2.2020.

 

ХЕМИЈА- „ГЕРУНДИЈУМ”

Хемија за седми разред основне школе Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић 650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈАЕДУКА”

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица др Драган Голубовић, Небојша Д. Голубовић

650-02-00249/2021-07

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО- „БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица,Зорица Прокопић, Јелена Пријовић  650-02-00499/2019-07 од 5.2.2020.

Списак уџбеника за ОСМИ разред ОШ „Бановић Страхиња“ за школску 2022/23. годину

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8 – „НОВИ ЛОГОС”

Читанка, Уметност речи, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Шошо

Граматика , Дар речи,Граматика  за српски језик и књижевност за осми разред, Савовић, Срдић, Ћећез, Вулић

Радна свеска, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, , Савовић, Срдић, Ћећез, Вулић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – „THE ENGLISH BOOK”

Project 5, Serbian Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Tom Hutchinson 650-02-00338/2020-07 од 5.1.2021.

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Hallo, Freunde! 4, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) Гордана Летић Глишић, Ранка Вујановић, Илдико Врачарић 650-02-00329/2020-07 од 9.11.2020.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Катарина Трифуновић 650-02-00100/2020-07 од 4.9.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Јасмина Чолић, Александра ХаџиЂорђевић 650-02-00171/2020-07 од 26.10.2020.

 

ИСТОРИЈА – „БИГЗ школство”

Историја 8, Урош Миливојевић, 650-02-00457/2020-07

 

ГЕОГРАФИЈА – „ДАТА СТАТУС”

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе;  650-02-00181/2020-07

 

ФИЗИКА – „БИГЗ школство”

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе Јелена Радовановић, Владан Младеновић 650-02-00450/2020-07 од 2.2.2021.

Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 

МАТЕМАТИКА – „Mатематископ”

Математика 8, за осми разред основне школе Владимир Стојановић 650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.

 Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе; Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић, Никола Вигњевић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 8; уџбенички комплет; ћирилица Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

 

БИОЛОГИЈА – „БИГЗ школство”

Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Дејан Бошковић 650-02-00392/2020-07 од 28.1.2021.

 

ХЕМИЈА-

Хемија 8, Јасна Адамов, 650-02-00378/2020 -07 39 за осми разред основне школе; Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламаковић од 11.1.2021.

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица ,Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламаковић од 11.1.2021.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – „ЕДУКА”

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање)Зоран д. Лапчевић

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – „БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Зорица Прокопић, Јелена Пријовић 650-02-00300/2020 -07 од 18.12.2020.