Упис првака

Поштовани родитељи/други законски заступници будућих ђака првака,

Oбавештавамо вас да је упис ученика у први разред Основне школе ,,Бановић Страхиња“ у школској 2022/23. години, завршен услед попуњености капацитета школе. На порталу е-Управе заузети су сви понуђени термини за заказивање уписа и тестирања деце и тиме је попуњено 5 одељења будућег првог разреда, што је максималан број који је могуће формирати у складу са просторним могућностима школе.

Молимо родитеље будућих првака да ради уписа ученика контактирају основне школе у нашем непосредном окружењу (Основна школа ,,Јосиф Панчић“ и Основне школа ,,Филип Кљајић Фића“).

Такође, обавештавамо и родитеље, односно друге законске заступнике, који су поднели молбу за упис детета у нашу школу којој територијално не припадају, да ће у најскорије време добити негативан одговор на поднету молбу. Захваљујемо се на интересовању за нашу школу, али нисмо у могућности да одобримо молбе услед велике бројности деце са територије школе.

С поштовањем,
Татијана Васовић Новосел, директор школе

 

 

Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред основне школе за школску 2022/23. годину почиње 1. априла 2022. године.

Напомињемо родитељима/законским заступницима који су школи поднели молбу за упис детета у 1. разред да не заказују  термин за упис и тестирање до добијања одлуке директора школе о поднетој молби.

И ове године родитељи/други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ. Заказивање термина почиње 21. марта 2022. године и траје до 31. маја.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара или у војној установи.

Напомена 1:  Родитељи који немају налог на еУправи могу да се обрате секретару школе на број  011/35- 43- 282 и закажу термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 21. марта 2022. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Директор школе
Татијана Васовић Новосел

Обавештавамо Вас да се, у складу са чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 од 27.9.2018.) у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година тј. у школску 2022/23. године се уписују деца рођена од 1. марта 2015. до 28. фебруара 2016. Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе. Такође, након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест до шест и по година.

Рок за подношење молби за упис ученика у први разред школске 2022/23. године који територијално не припадају ОШ „Бановић Страхиња“ је до 1. 2. 2022. године.

Подручје са ког се  уписују деца у ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ на основу обавештења председника градске општине Чукарица број 031-1-200/2018 од 30. марта 2018. године:

  1. Кнеза Вишеслава од броја 2 до 88 (парна страна) и од броја 1 до 21 (непарна страна)
  2. Чеде Миндеровића
  3. Радована Драговића
  4. Боре Марковића
  5. Ичкова
  6. Пожешка до броја 38  (парна страна) и до броја 39 (непарна страна)
  7. Капетана Поповића
  8. Грује Мишковића
  9. Оливере Марковић
  10. Милана Станивуковића
  11. Пере Тодоровића
  12. Стеве Тодоровића
  13. Душана Бранковића
  14. Пионорска
  15. Жарка Вуковића Пуцара
  16. Петра Мартиновића
  17. Петра Драпшина
  18. Београдског батаљона од броја 4 (парна страна) и од броја 11 (непарна страна)
  19. Удбинска
  20. Прашка
  21. Краљице Катарине
  22. Изворска
  23. Мајданпечка
  24. Стевчина
  25. Пусторечка
  26. Зимоњићева
  27. Жумборечка
  28. Зрмањска
  29. Нодилова
  30. Добриновићева
  31. Паштровићева
  32. Миросављева
  33. Владимира Радовановића
  34. Трешњевка
  35. Кировљева – непарна страна
  36. Слободана Принципа Сељњ
  37. Мајданска

 

Документа потребна за упис:

–        Извод из матичне књиге рођених; (Могућност да школа прибави)

–        Потврда о извршеном лекарском прегледу детета;

–        Потврда о похађању припремног предшколског програма;

–        Пријава пребивалишта за дете;

–        Очитана лична карта или копија личне карте родитеља;

–        Потврда о запослењу родитеља (за заинтересоване за продужени боравак).

Уџбеници: накадно ће бити објављена листа.

Оцењивање
Описно – саопштава се усмено и у писаној форми.  Достигнућа правака прате се током целе школске године.

Безбедност
Дежурни наставници
Физичко-техничко обезбеђење
Школски полицајац
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
О безбедности ученика у школи брину се  учитељи и сви запослени у школи.

Поштовани родитељи,

Полазак детета у школу је важан  догађај у детињству и значајна промена у животу. То је почетак пута у свет одраслих. Како ће се дете снаћи на том путу зависи од сардање између Вас – родитеља и нас – учитеља. Ваш задатак јесте да деци бираним речима објасните где долазе и шта их очекује, као и да их благовремено информишете о будућим обавезама.

Наш задатак, као учитеља и школе као институције, јесте да заштитимо најбоље интересе сваког детета, и ми смо томе веома посвећени. У нашој школи Ваше дете стиче образовање, васпитање  и социјализацију у складу са највишим прописаним стандардима. Ми смо ту ради деце – ради сваког детета које нам је поверено.

Да бисмо остварили циљеве и свим ученицима обезбедили добре услове за живот у школи и учење, предвидели смо како деца  у школи треба да се понашају, међусобно опходе, комуницирају и остварују своја права. Да бисмо сваком детету омогућили оптималан развој, потребна нам је Ваша подршка. Прво што ћемо Вас замолити – нека дете само извршава своје обавезе. Све што урадите уместо њега одложиће његов развој. Зато, не радите  оно што треба да уради Ваше дете.

Шта дете зна и не зна при поласку у школу, није тако важно. Важно је да зна где и зашто је дошло и да има развијене навике заједничког живота – да уме да саслуша онога ко говори, да уме и може да седи на додељеном месту и ради оно што му се каже, да поштује другу децу, чека на ред и слично. То су нека од питања на којима ћемо сарађивати од првог дана.

Добро нам дошли!

Ваши учитељи.

Следеће игре су одлична припрема за учење.

   • У свакодневним ситуацијама замолите дете да вам дода три бомбоне, два тањира, четири наранџе…
   • Дајте му задатак да одреди: велико-мало, испред – иза, горе – доле, шта не припада овој групи.
   • Нека вам дете помаже при свакодневним пословима
   • Заједнички направите календар годишњих доба, нека га дете ослика, а ви испричајте карактеристике тог годишњег доба.
   • Корисне су и игре разврставања, сабирања и одузимања – сакупимо каменчиће, старе карте, чепове, коцке или сл.
   • Током шетње нека вам чита бројеве на аутомобилским таблицама.
   • На слово, на слово“ је игра са што више речи наизменично, која почињу са задатим словом. Дете на тај начин проширује речник.
   • Нека дете нађе реч која се римује са речју коју сте задали и обрнуто
   • Занимљива је и игра „Погоди кога сам замислио?“ где дете поставља питања, а ви одговарате са да или не.
   • Анализу и синтезу речи вежбамо с дететом тако да усмено растављамо реч на слова:   к-у-ћ-а, м-о-р-е…

Шта би дете требало да зна пре поласка у школу

   • Име и презиме и адресу становања
   • Број телефона чланова породице
   • Именовање боја
   • Доба дана
   • Поздрављање њему познатих особа

Поштовани родитељи будућих првака, захваљујемо вам се што сте исказали интересовање за упис детета у нашу школу.

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис.