Запослени

Директор

Директор школе је Татијана Васовић Новосел, по занимању наставник разредне наставе.

Школска администрација

Секретар школе је Анела Мехмеди.

У рачуноводству школе запослене су:

Светлана Човић Илић – шеф рачуноводства и

Свјетлана Живковић – административно-финансијски радник.

Стручна служба

Педагог – Бојана Спасојевић

Психолог – Данијела Опачић

Библиотека

Библиотекар –  Мирјана Терзић

Помоћно - техничко особље

Особље које брине о чистоћи школе

Оливера Радојичић, Олгица Тодоровић, Марина Маторкић, Љиљана Воденичаревић, Радмила Радоњић, Јелена Јовановић, Ана Словић, Светлана Лазаревић, Александра Мирковић и Јелена Зекић.

У ђачкој кухињи раде

Индира Рагиповић и Драгана Јанковић.

Све кварове у школи поправља домар Горан Мрвељ.

У оквиру школе постоји и стоматолошка ординација, у којој раде др Мина Стојановић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије, и стоматолошка сестра Снежан Биберџић.

Разредна настава

Бранислав Антонијев – наставник разредне наставе
Даниела Вилотијевић – наставник разредне наставе
Тања Витас – наставник разредне наставе
Вера Гајић – наставник разредне наставе
Владислава Ђурковић – наставник разредне наставе
Момчило Степановић – наставник разредне наставе
Драган Китановић – наставник разредне наставе
Слободанка Матић – наставник разредне наставе
Мирјана Миленковић – наставник разредне наставе
Наташа Илић – наставник разредне наставе
Бранка Петровић – наставник разредне наставе
Оливера Ојданић – наставник разредне наставе
Снежана Павић – наставник разредне наставе
Јасна Петровић – наставник разредне наставе
Оливера Томић – наставник разредне наставе
Олга Фашељак – наставник разредне наставе
Сандра Јордовић – наставник разредне наставе
Далиборка Бербер – наставник разредне наставе
Марија Ракић – наставник разредне наставе

Вања Антонијевић – наставник разредне наставе

Мирјана Матић – наставник разредне наставе

Предметни наставници

Јелена Динић – наставник српског језика и књижевности
Марија Радовановић – наставник српског језика и књижевности
Јасмина Тодоровић – наставник српског језика и књижевности
Ана Живковић –  наставник српског језика и књижевности
Милица Николић – наставник српског језика и књижевности и грађанског васпитања
Татјана Ђорђевић – наставник енглеског језика
Јелена Вукашиновић – наставник енглеског језика
Наташа Павловић – наставник енглеског језика
Марија Јаковљевић – наставник енглеског језика
Мануела Јозић – наставник немачког језика
Славица Видовић – наставник немачког језика
Биљана Фабрик – наставник математике
Ивана Поповић – наставник математике
Наташа Алимпић – наставник математике
Јелена Влајковић – наставник математике
Јован Тодоровић – наставник физике
Дијана Граховац – наставник хемије
Бојана Јанковић – наставник информатике
Марина Милованчевић – наставник биологије
Анита Сарка Пауновић – наставник биологије
Станислав Кошћал – наставник географије
Зоран Славнић – наставник географије
Дивна Димитријевић – наставник историје
Јово Боснић – наставник историје
Србољуб Жунић – наставник физичког васпитања
Воја Балтић – наставник физичког васпитања
Маја Аврамовић – наставник физичког васпитања
Тамара Кецман – наставник музичке културе
Јована Крсић – наставник музичке културе

Јелена Јањић – наставник ликовне културе

Тања Ђокић – наставник ликовне културе
Марија Лазаревић – наставник физике и технике и технологије
Предраг Аранђеловић – наставник технике и технологије
Светлана Михаиловић – наставник технике и технологије
Тања Ћурчић – наставник технике и технологије
Сања Станишић – верска настава

Из лепих разлога је одсутна Невена Перић.

Продужени боравак

Јелена Гргур – наставник разредне наставе
Наташа Живковић – наставник разредне наставе
Гордана Миловановић – наставник разредне наставе
Гордана Павловић – наставник разредне наставе
Маја Кокотовић – наставник разредне наставе
Весна Милинковић – наставник разредне наставе
Наташа Милетић – наставник разредне наставе
Марија Степановић – наставник разредне наставе

Из лепих разлога су одсутне Александра Ђурић и Весна Милинковић.