Запослени

Директор

Директор школе је Татијана Васовић Новосел, по занимању наставник разредне наставе.

Школска администрација

Секретар школе је Ивана Стојановић.

У рачуноводству школе запослене су:

Светлана Човић Илић – шеф рачуноводства и

Свјетлана Живковић – административно-финансијски радник.

Стручна служба

Педагози – Бојана Спасојевић и Јована Цветиновић

Психолог – Јулија Малка

Библиотека

Библиотекар –  Мирјана Терзић

Помоћно - техничко особље

Особље које брине о чистоћи школе

Оливера Радојичић, Олгица Тодоровић, Марина Маторкић, Љиљана Воденичаревић, Радмила Радоњић, Јелена Јовановић, Славица Станковић, Светлана Лазаревић, Александра Мирковић.

У ђачкој кухињи раде

Индира Рагиповић и Драгана Јанковић.

Све кварове у школи поправља домар Горан Мрвељ.

У оквиру школе постоји и стоматолошка ординација, у којој раде др Мина Стојановић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије, и стоматолошка сестра Снежан Биберџић.

Разредна настава

Бранислав Антонијев – наставник разредне наставе
Даниела Вилотијевић – наставник разредне наставе
Тања Витас – наставник разредне наставе
Вера Гајић – наставник разредне наставе
Владислава Ђурковић – наставник разредне наставе
Момчило Степановић – наставник разредне наставе
Драган Китановић – наставник разредне наставе
Слободанка Матић – наставник разредне наставе
Мирјана Миленковић – наставник разредне наставе
Наташа Илић – наставник разредне наставе
Бранка Петровић – наставник разредне наставе
Оливера Ојданић – наставник разредне наставе
Снежана Павић – наставник разредне наставе
Јасна Петровић – наставник разредне наставе
Оливера Томић – наставник разредне наставе
Олга Фашељак – наставник разредне наставе
Сандра Јордовић – наставник разредне наставе
Далиборка Бербер – наставник разредне наставе
Марија Ракић – наставник разредне наставе
Сандра Лазић – наставник разредне наставе
Мирјана Матић – наставник разредне наставе

Предметни наставници

Јелена Динић – наставник српског језика и књижевности
Марија Радовановић – наставник српског језика и књижевности
Јасмина Тодоровић
– наставник српског језика и књижевности
Ана Живковић
–  наставник српског језика и књижевности
Татјана Ђорђевић
– наставник енглеског језика
Невена Перић
– наставник енглеског језика
Наташа Павловић 
– наставник енглеског језика
Марија Јаковљевић
– наставник енглеског језика
Јелена Вукашиновић – наставник енглеског језика и грађанског васпитања
Мануела Јозић
 – наставник немачког језика
Наташа Реић
– наставник немачког језика
Биљана Фабрик
– наставник математике
Ивана Поповић
– наставник математике
Наташа Алимпић
– наставник математике
Јелена Влајковић
– наставник математике
Јован Тодоровић
– наставник физике
Дијана Граховац
– наставник хемије
Бојана Јанковић
 – наставник информатике
Марина Милованчевић
– наставник биологије
Анита Сарка Пауновић
– наставник биологије
Станислав Кошћал
– наставник географије
Зоран Славнић
– наставник географије
Дивна Димитријевић
– наставник историје
Јово Боснић
– наставник историје
Радован Миливојевић
– наставник физичког васпитања
Воја Балтић
– наставник физичког васпитања
Маја Аврамовић
 – наставник физичког васпитања
Тамара Кецман
– наставник музичке културе
Јелена Јањић
– наставник ликовне културе
Тања Ђокић
– наставник ликовне културе
Марија Лазаревић
– наставник физике и технике и технологије
Предраг Аранђеловић
– наставник технике и технологије
Светлана Михаиловић
– наставник технике и технологије
Тања Ћурчић 
– наставник технике и технологије
Ђорђе Виленица
– верска настава

Продужени боравак

Јелена Гргур – наставник разредне наставе
Наташа Живковић – наставник разредне наставе
Гордана Миловановић – наставник разредне наставе
Вања Антонијевић – наставник разредне наставе
Маја Кокотовић – наставник разредне наставе
Катарина Илић – наставник разредне наставе
Наташа Милетић – наставник разредне наставе
Александра Ђурић – наставник разредне наставе

Из лепих разлога су одсутне Јована Крстић, Милица Николић, Марија Степановић и Весна Новичић.