Еко-кеса за чистији град

Еко-кеса за чистији град

Наша Еко школа је узела учешће у пројекту  „Еко-кеса за чистији град“.

У школи су постављени сетови за разврставање отпада, као и велике рециклажне канте за мешани рециклабилни отпад.

Позивамо све ученике, запослене и родитеље да се одазову и учествују у акцији. Развојем еколошке свести и активностима везаним за поступање са отпадом даћемо свој допринос да се смањи количина отпада која се одвози на депонију у Винчу, а повећаћемо количину отпада који се рециклира. На тај начин заједно доприносимо очувању природних ресурса и животне средине.