Еколошки услови

Школско двориште је окружено шумом, површине 16.033 м2, која је власништво школе. Ученици раде и одмарају се у природној, здравој и незагађеној средини. У шумици се налази летња учионица, која се користи за реализацију редовне наставе и осталих облика образовно-васпитног рада са ученицима. Овим условима се може похвалити мали број школа.

Еколошка секција континуирано организује акције одржавања, чишћења и уређења парка током целе године. Акције нису усмерене само ка одржавању постојећег зеленила, већ и ка уређењу ентеријера и екстеријера школе.

Школа већ неколико година учествује у хуманитарној акцији Чеп за хендикеп, затим селектује отпад у сарадњи са Градском чистоћом.

Наша школа има сертификат о стеченом статусу међународне Еко-школе.

У току школске године организују су акције чишћења школског дворишта и уређивања зелених површинa.

Као резултат свеукупне бриге о зеленим површинама наше школе сведочи освојено 4. место на конкурсу за најуређенију зелену површину, коју је организовала ГО Чукарица у склопу акције „За зеленији Београд“, и прво место на конкурсу за најуредније школско двориште на територији града Београда, које је организовала ЈКП Градска чистоћа.

Татијана Васовић Новосел, директор
letnja-učionica