МЈАУ-ВАУ ЕКСПЕРТ

МЈАУ-ВАУ ЕКСПЕРТ

Општина Чукарица обезбедила  је средства за реализацију интерактивних радионица у оквиру пројекта организације ARS.

Кроз  едукативни програм млађа популација развија свест о животној средини, стиче знања и усваја вештине које помажу у комуникацији са животињама, ослобађа децу страха и стега, развија љубав и шире интересовање за природу и живи свет око нас.

Овај програм осмишљен је  тако да се деца поред правилног односа према животињама науче и безбедном понашању, као и правилном односу према животној средини.