Реализација пробног завршног испита

Реализација пробног завршног испита

 
Пробни завршни испит реализује се по следећем распореду:
 
– петак
математика од 13 до 15 часова
Ученици долазе у школу најкасније у 12.15 часова.
 
– субота
српски језик и књижевност од 9 до 11 часова
Ученици долазе у школу најкасније у 8.15 часова.
 
комбиновани тест од 11.30 до 13.30 часова
 
Ученици на пробни испит доносе прибор за писање и ђачку књижицу. У школу улазе на улаз за старије ученике. Одељењске старешине ће обавестити ученике о томе у којој учионици раде тестове.