Завршни испит

Завршни испит

Сутра почиње полагање завршног испита и одвијаће се по следећем распореду:

  • 23. 6. српски, односно матерњи језик,
  • 24. 6. математика,
  • 25. 6. комбиновани тест.

Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута. Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита. Улазе на главни школски улаз, испред ког ће их чекати одељењске старешине.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку, гумицу и хемијску.

На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, хемијску, лењир, тругао и шестар.

Поред прибора за рад, ученици доносе флашицу воде и ђачку књижицу.