Трка за срећније детињство

Трка за срећније детињство

„Трка за срећније детињство“ је једна од традиционалних, најмасовнијих и најшире прихваћених реакреативно-хуманитарних активности Црвеног крста намењена подмладку и омладини. Она  има за циљ да међу младима у основним и средњим школама подстакне хуманост, промовише здраве стилове живота и пропагира волонтерски рад.

Сама трка има пре свега хуманитарни карактер, а не такмичарски значај. Дужина стазе коју млади треба да претрче разликује се у зависности од узраста. Масовним учешћем у трци деца и млади показују своје опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманим вредностима.

Ученици наше школе одазвали су се на позив Црвеног крста и, учествујући у трци, подржали ову хуманитарну акцију и постигли сјајне резлтате:

1. разред

1. место – Павле Максимовић
3. место – Петар Јовић

2. разред

1. место – Јован Гајица
2. место – Ивона Петковић

4. разред

1. место – Радаш Живковић
1. место – Стефанија Броћета
3. место – Немања Остојић